Phoenix ATS și benchmarking în recrutare

22 noiembrie 2018

Pentru că recrutarea este mai ales despre oameni (indiferent dacă vorbim despre evaluatori sau despre candidați), e greu să o încadrăm în limitele stricte ale unei științe exacte. Cu toate acestea, utilizarea corectă a unui ATS ne poate ajuta să tragem concluzii despre rigurozitatea procesului și, implicit, despre corectitudinea deciziilor de angajare.

Iată câteva din avantajele pe care le oferă Phoenix ATS atunci când vorbim despre benchmarking în recrutare:

  1. Posibilitatea realizării unui benchmark intern. Compararea proceselor de recrutare având în vedere un standard pe care compania dorește să îl atingă este, în sine, un proces productiv;
  2. Identificarea punctelor tari și aspectelor care trebuie îmbunătățite. Phoenix ATS ajută la evidențierea problemelor recurente și susține procesul de aliniere a recrutării la nevoile concrete ale organizației și la realitățile externe, oferind astfel un avantaj competitiv;
  3. Planificarea mai eficientă prin conștientizarea timpilor medii de ocupare a pozițiilor vacante și provocărilor recurente;
  4. Maparea competențelor existente în piață având în vedere nevoi ale companiei pentru anumite tipuri de profile de performanță;
  5. Măsurarea impactului comunicării pe diferite canale sociale și stabilirea celor mai bune medii în funcție de tipul pozițiilor pentru care se derulează recrutarea.

Cu Phoenix ATS, recrutarea este controlată în toate etapele sale. O utilizare riguroasă și în timp real oferă organizației un instrument valid de măsurare a calității proceselor de recrutare și de îmbunătățire a practicilor de HR care, în ansamblul lor, contribuie la crearea brandului de angajator dezirabil.

, ,
Meniu